Bảo vệ môi trường đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Vì thế, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác này các chi hội phụ nữ phường Thạch Linh đã tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa với nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó nang cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên và nhân dân trong việc gìn giữ môi trường sống, tạo cảnh quan xanh- sạch – đẹp.


    Từ phong trào,  các chi hội trên toàn phường đã sáng tạo thực hiện nhiều hoạt động có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường “Tuyến đường phụ nữ tự quản”  ở các chi hội,  duy trì tốt “ngày chủ nhật xanh” ở chi hội phụ nữ Vĩnh Hòa; xây dựng gia đình “3 sạch” “Phân loại và xử lý rác thải tại nguồn” ở chi hội Đại Đồng; ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng hoa ở nhà văn hóa tổ dân phố, tuyến đường phụ nữ tự quản như ở chi hội phụ nữ Tuy Hòa; Tân Tiến; Nam Tiến…

    Đặc biệt, thời gian qua qua, ở chi hội phụ nữ Nam Tiến và chi hội phụ nữ Nhật Tân đã ra mắt “Ngôi nhà xanh  tiết kiệm sinh thái“…thông qua mô hình đã góp phần giảm rác thải nhựa ra môi trường, tích cực tuyên truyền vận động hoạt động phân loại rác thải nhựa ngay từ các hộ gia đình, tái chế các sản phẩm từ nhựa. “Biến rác thải nhựa thành tiền” gây quỹ hoạt động ở chi hội”

    Các mô hình về bảo vệ môi trường của các chi hội phụ nữ đã tác động tích cực đến ý thức trách nhiệm xã hội của cán bộ, hội viên và nhân dân trên toàn phường trong việc thực hiện vệ sinh môi trường trại địa bàn dân cư. Qua đó góp phần xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nếp sống văn hóa tại hộ gia đình và cộng đồng.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 157.544
    Online: 10