Kính mời độc giả tham gia góp ý cho các văn bản của Thành phố Hà Tĩnh


  • Góp ý Luật dự thảo Đất đai sữa đổi năm 2023

    Thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý : 02/03/2023

    Hiện nay, UBND phưởng Thạch Linh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Ý kiến đóng góp đề nghị gửi bằng văn bản giấy (đối với cá nhân đề nghị ghi họ tên, địa chỉ người góp ý; đối với tổ chức đề nghị ký tên lãnh đạo, đóng dấu tổ chức) về Ủy ban nhân dân phường Thạch Linh (địa chỉ: số 254 Vũ Quang- tdp Linh Tiến - phường Thạch Linh- TP Hà Tĩnh)
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 175.541
Online: 11