I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI.

- Kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

- Hoạt động của lĩnh vực dịch vụ , thương mại tiếp tục có sự phát triển đa dạng. nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ được doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển .

- Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phát triển ổn định. Hoạt động xây dựng đang phát triển nhanh bắt kịp với sự phát triển chung của xã hội. Số hộ cá thể, số lao động ngành, nghề, xuất khẩu lao động trên địa bàn tăng nhanh về số lượng.

- Tuy tỷ trọng nông nghiệp giảm so với các ngành, nghề khác nhưng trên địa bàn có 50% dân số đang sản xuất nông nghiệp nên cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân.

- Công tác Thông tin, tuyên tryền, các thiết chế văn hoá và chất lượng văn hoá được nâng cao. Có 11/11 Tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 95%.

- Các trường Tiểu học, THCS đều đạt chuẩn mức độ 2, trường Tiểu học được nhà nước tặng Huân chương lao động hạng 3, trường THCS và Mầm Non được chính phủ tặng bằng khen.

- Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,76%.

II. QUỐC PHÒNG – AN NINH

Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế xã hội.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH.

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng; giảm tỷ trọng nông nghiệp.

- Tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí về văn minh đô thị.

- Đảm bảo các tiêu chí về văn hóa, xã hội.

- Hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự địa phương. 

- Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

IV. THÔNG TIN ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN.

1. Đường Trần Phú (Quốc lộ 1A)

2. Đường Lê Hồng Phong

3. Đường Vũ Quang

4. Đường Đông Lộ

5. Đường Lê Hầu Tạo

6. Đường Đồng Sỹ Nguyên

7. Đường Hàm Nghi

8. Đường tránh Quốc lộ 1A.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 167.880
Online: 7