Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/06/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Uỷ ban bầu cử Quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử; Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thạch Linh thông báo số lượng, thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận, thủ tục tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND phường Thạch Linh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Số lượng: 01 bộ.

2. Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ thực hiện theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, gồm:

+ Đơn ứng cử theo mẫu 06/HĐBC-HĐND;

+ Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo mẫu 07/HĐBC-HĐND;

+ Tiểu sử tóm tắt theo mẫu 08/HĐBC-HĐND;

+ Ba ảnh chân dung màu cỡ 4x6 (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt);

+ Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo mẫu 09/HĐBC-HĐND.

* Một số lưu ý về hồ sơ:

- Hồ sơ ứng cử bảo đảm đúng theo mẫu, đầy đủ số lượng, thành phần, thông tin; quá trình thu, nhận có ký và giao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ ứng cử;

- Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú;

- Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt);

- Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử;

- Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú;

3. Thời gian nhận hồ sơ:

Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17 giờ, chủ nhật, ngày 14/3/2021 (Riêng ngày 13/3/2021 và ngày 14/3/2021 UBBC sẽ cử người trực ở trụ sở để nhận hồ sơ).

4. Địa điểm nhận hồ sơ:

Văn phòng HĐND - UBND phường Thạch Linh (cơ quan thường trực của UBBC Phường); số 254, Đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh.

ỦY BAN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH LINH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 81.421
    Online: 13