Chiều 08/02, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc phường Thạch Linh đã tiến hành Hội Nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND phường Thạch Linh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trương Quang Thạch - Chủ tịch UBMTTQ phường khai mạc Hội nghị

    Căn cứ điều 2 Nghị Quyết 1187/NQ-UBVQH14, ngày 11/1/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực Hội đồng nhân dân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, sau khi thống nhất ý kiến với thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thông báo dự kiến các cơ quan, tổ chức, địa bàn tổ dân phố giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thạch Linh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng là 42 người, thành phần cơ cấu như sau:

1. Tổ chức chính trị:

- Số lượng giới thiệu : 01 người (trong đó tuổi dưới 40 có 01 người).

2. Chính quyền địa phương: 

- Tổng số lượng giới thiệu : 09 người (trong đó: Nữ có 02 người, tuổi dưới 40 có 03 người, ngoài Đảng có 01 người)

-  Hội đồng nhân dân: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Ủy ban nhân dân: Số lượng giới thiệu 07 người.

3. Công an phường:

- Số lượng giới thiệu : 02 người (trong đó: Nữ có 01 người, tuổi dưới 40 có 01 người)

4. Quân sự phường:

- Số lượng giới thiệu : 02 người (trong đó: tuổi dưới 40 có 01 người)

5. Khối Công chức:

- Số lượng giới thiệu : 02 người (trong đó: nữ có 01 người, tuổi dưới 40 có 01 người)

6. Tổ chức chính trị - xã hội:

- Tổng số lượng giới thiệu : 10 người (trong đó: Nữ có 05 người, tuổi dưới 40 có 05 người)

- MTTQ: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Đoàn Thanh niên: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Hội CCB: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Hội LHPN: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Hội Nông dân: Số lượng giới thiệu 02 người.

7. Đại diện Tổ dân phố:

- Tổng số lượng giới thiệu : 16 người (trong đó: Nữ có 07 người, ngoài Đảng có 04 người)

- Vĩnh Hòa: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Tuy Hòa: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Nam Tiến: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Hợp Tiến: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Yên Đồng: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Tân Tiến: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Linh Tiến: Số lượng giới thiệu 02 người;

- Hòa Linh: Số lượng giới thiệu 02 người.

     100% đại biểu tại Hội nghị đã biểu quyết thống nhất với ý kiến của Thường trực HĐND phường khóa XIX.

    Theo quy định của Luật bầu cử, trong vòng 5 ngày, chậm nhất là ngày 8/2, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, UBMTTQ sẽ có sự điều chỉnh cơ cấu số lượng, thành phần cho phù hợp trước khi tiến hành Hiệp thương lần thứ hai.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 151.773
    Online: 1