Trong không khí vui tươi, phấn khởi, ngày 7 tháng 5 năm 2022 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Thạch Linh long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh, 15 năm thành lập phường Thạch Linh. Phong trào thi đua này nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp và sự hưởng ứng trong Nhân dân, cán bộ và đảng viên tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, bảo đảm ANQP trong địa phương.

                       

 Phong trào thi đua mời mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự trân trọng với ý nguyện của Bác Hồ khi về thăm Hà tĩnh 65 năm trước là “Hà tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”, là ý thức phát huy thành quả của cán bộ và nhân dân ta trong phát triển KTXH, bảo đảm QPAN với dấu mốc Thành phố Hà Tĩnh và phường Thạch Linh tròn 15 năm tuổi.

Nội dung phong trào thi đua cần phải tập trung là:

Triển khai xây dựng công trình mục tiêu đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình đầu tư công và các công trình thuộc chương trình mục tiêu gắn với việc chỉnh trang đô thị, đặc biệt là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh, 15 năm thành lập phường.

Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Triển khai xây dựng các mô hình nông nghiệp theo hướng đô thị có hiệu quả và bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển thành phố trong những năm tiếp theo;

Tiếp tục ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, trong đó có thực hiện chương trình của TP trồng 100 000 cây xanh đô thị...; xây dựng, củng cố tuyến đường văn minh đô thị, chỉnh trang các tuyến phố văn minh tự quản; nâng cao chất lượng văn minh đô thị, hướng tới xây dựng văn minh đô thị kiểu mẫu.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng Tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu, bảo đảm chất lượng và số lượng theo NQ HĐND đề ra từ đầu năm.

Tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị của các di tích lịch sữ văn hóa trên địa bàn. Bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm, duy trì và phát triển các phòng trào văn hóa văn nghệ, TDTT, khôi phục các lễ hội truyền thống của địa phương.

Tại buỗi lễ, Thường trực UBMTTQ phường đã phát biểu biểu thị sự hưởng ứng và kêu gọi toàn thể Nhân dân, các tổ chức, đoàn thể, hội viên, đoàn viên đoàn kết vượt qua khó khăn tạo được khí thế thi đua sôi nổi để thực hiện các nội dung thi đua; góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kính tế, xã hội, QPAN mà Nghị quyết Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND đã đề ra.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và các tổ dân phố sẽ cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua thành chương trình hành động của tổ chức mình, phấn đấu tổ chức tốt hoạt động thi đua mang ý nghĩa thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trên quê hương Hà Tĩnh./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 175.552
    Online: 15