Ngày 15/8/2023 UBND phường Thạch Linh tổ chức lễ phát động đợt cao điểm hướng dẫn cài đặt DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến và triển khai cuộc thi tìm hiểu về Cải cách hành chính và chuyển đổi số Thành phố năm 2023.

Chuyển đổi số là xu hướng toàn cầu  tất yếu đã và đang diễn ra. “Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số”. Chuyển đổi số là bước chuyển tất yếu; nhằm chuyển đổi căn bản, toàn diện về: Hoạt động lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng; quản lý điều hành của chính quyền; các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; thay đổi phương thức, lối sống, làm việc của cán bộ, công chức và người dân. Chính vì vậy Năm 2023 UBND thành phố Hà Tĩnh chọn chủ đề chuyển đổi số gắn với công tác cải cách hành chính xây dựng chính quyền điện tử là bước đột phá tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số, cài đặt DCV trực tuyến, thanh toán trực tuyến UBND phường ngày 15/8/2023 UBND phường Thạch Linh tổ chức lễ phát động đợt cao điểm hướng dẫn cài đặt DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến và triển khai cuộc thi tìm hiểu về Cải cách hành chính và chuyển đổi số Thành phố năm 2023.

Về tham dự Lễ phát động có Ông Nguyễn Duy Cường phó trưởng phòng Văn hóa Thành phố, Ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh; Ngân hàng Nông nghiệp Tĩnh; Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh; Công trinh công trình đô thị; Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh.  Đội tình nguyện Đoàn Thanh niên phường phối hợp với các đơn vị cùng tham gia cài đặt các ứng dụng thông cho người dân trên địa bàn Tổ dân phố Linh Tiến cũng như nhân trên địa bàn phường về tham gia lễ phát động.

Cùng trong buổi lễ này UBND phường ra mắt 2 tuyến đường không dùng tiền bàn giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội nông dân dân quản lý hướng dân và vận động nhân dân thực hiện .

Một số hình ảnh hoạt động


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 157.537
    Online: 3