Ngày 29/12/2020, Thực hiện Luật Chính quyền địa phương ban hành ngày 19/6/2015 và Quy chế hoạt động của HĐND phường Thạch Linh. HĐND phường Thạch Linh khóa XIX tổ chức kỳ họp lần thứ 13. Về tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Quý - Ủy viên BTV Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Thành ủy viên - Viện trưởng VKS nhân dân Thành phố, Tổ trưởng tổ HĐND bầu tại Phường Nguyễn Du - Thạch Linh, đồng chí Trần Thị Phương - Thành ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN Thành phố, tổ đại biểu HĐND bầu tại Phường Nguyễn Du - Thạch Linh, 25 Đại biểu HĐND phường Thạch Linh khóa XIX, tham dự kỳ họp có các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ phường, đồng chí Chủ tịch UBND và các đồng chí trong Thường trực UBND, các Ngành, các Trường học và các Công chức UBND phường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường và các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội phường, tham dự kỳ họp còn có các đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các Tổ dân phố.

 

Toàn cảnh kỳ họp HĐND phường khóa XIX, lần thứ 13 

Ông Phạm Hữu Thao - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường thông qua diễn văn khai mạc kỳ họp

    Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó Đại hội Đảng bộ phường Thạch Linh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đó là động lực là tiền đề để địa phương thực hiện thành công các nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 tuy có nhiều khó khăn, đầu năm đại dịch Covid -19 bùng phát, giữa năm thì hạn hán, cuối năm thì lũ lụt, cho nên đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và tìm ra các giải pháp tích cực để triển khai thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh đó cán bộ và nhân dân các tổ dân phố đồng thuận cao, MTTQ và các Đoàn thể  vào cuộc tích cực, nên năm 2020 đã đạt được một số kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: tình hình chính trị ổn định; kinh tế tăng trưởng khá; một số chỉ tiêu đề ra đạt và vượt kế hoạch; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo...

Ông Nguyễn Tất Long - PCT HĐND phường thông qua các nội dung chương trình của Kỳ họp

    Tại Kỳ họp lần này HĐND phường nghiêm túc kiểm điểm một số tồn tại, hạn chế cũng như đưa ra thảo luận, bàn bạc, tìm các giải pháp tháo gỡ, thực hiện, kỳ họp này diễn ra để bàn và quyết định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cho năm 2021, là kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021 nên có tính chất hết sức quan trọng. Các nội dung, chương trình được đưa ra tại kỳ họp lần này:

    - Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

    - Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020. Kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.

    - Báo cáo tình hình hoạt động giám sát năm 2020; chương trình công tác năm 2021 của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường.

    - Báo các tiếp thu, giải trình của UBND phường và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND phường khóa XIX.

    - Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND phường.

    - Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND phường.

    - Báo các của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng Chính quyền năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo kỳ họp

     Tại kỳ họp đã có 10 ý kiến phát biểu, các đại biểu đã tập trung tiếp thu, thảo luận sôi nổi và thống nhất cao với các báo cáo trình tại kỳ họp. Các đại biểu đã khẳng định năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực cố gắng nên việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, đồng thời nêu ra các giải pháp để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021.

    Sau các ý kiến thảo luận đóng góp vào các nội dung, báo cáo được trình tại Kỳ họp, ông Trương Quang Sơn - Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu và giải trình các ý kiến.

Ông Trương Quang Sơn - Chủ tịch UBND phường trả lời tiếp thu, báo cáo giải trình các ý kiến tại kỳ họp

    Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi, những khó khăn, thách thức. Hội đồng nhân dân phường thống nhất cao với mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và đã thông qua 02 Nghị quyết tại kỳ họp.

    - Nghị quyết về nhiệm vụ Kinh tế, Xã hội - Quốc phòng, an ninh năm 2021;

    - Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu chi ngân sách năm 2021.

    Với thành công của Kỳ họp lần thứ 13 HDND phường khóa XIX, cùng với sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, nhân dân, tin tưởng rằng kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 sẽ được thực hiện thắng lợi, đạt kết quả cao./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 134.187
    Online: 1