Ngày 15/12, Đảng ủy phường Thạch Linh đã nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Danh - UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch MTTQ Thành phố - Trưởng đoàn công tác phụ trách đơn vị Thạch Linh; đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa - UVBTV - Trưởng ban Tổ Chức Thành ủy; đồng chí Trần Thị Phương - Thành ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN Thành phố cùng Đoàn công tác của BTV Thành ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các phòng UBND thành phố và 14/14 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường khóa 22 đã về tham dự Hội nghị.

Đồng chí Hoàn Ngọc Quân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khai mạc, triển khai chương trình Hội nghị

    Tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đồng chí Hoàng Ngọc Quân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2020, trong đó tập trung kiểm sâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm năm 2019. Theo báo cáo, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường năm 2020 tiếp tục được đổi mới, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh. Đảng ủy luôn kịp thời, nghiêm túc thực hiện việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; tổ chức nói chuyện thời sự theo quý về tình hình trong nước và quốc tế cho đảng viên. Chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, hoạt động của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ có bước phục hồi sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt; thu ngân sách đạt so với kế hoạch đề ra đầu năm; cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án đo vẽ bản đồ địa chính đã thực hiện 1330/2056 đạt 64,7%, đất nông nghiệp thực hiện 2308/2479 đạt 93,1% kế hoạch; Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ bản, xây dựng đô thị văn minh: đã tập trung lãnh đạo UBND và các chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết 03, 11 của BCH Đảng bộ phường, các công trình mục tiêu, xây dựng cơ bản năm 2020 cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra; Làm tốt công tác đô thị, môi trường; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính, năm 2020 chỉ số cải cách hành chính của phường Thạch Linh xếp thứ nhất Thành phố; Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 96,28%, Số hộ nghèo còn 44 hộ tỷ lệ 1,76% (giảm 20 hộ so với năm 2019), hộ cận nghèo 43 hộ tỷ lệ 1,72% (giảm 04 hộ so với năm 2019), số người tham gia BHYT đạt 87%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, không có vụ việc phức tạp, nổi cộm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo; chỉ đạo làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt tư tưởng, ý kiến kiến nghị của đảng viên và nhân dân, đồng thời có định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, chủ động theo dõi, tuyên truyền, giả thích cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, từng bước nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần ổn định chính trị trên địa bàn; Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự cấp ủy và đại hội chi bộ trực thuộc, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025...; Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Chuyên đề số 15-NQ/Đ.U, ngày 25/7/2019 của BCH Đảng bộ về nâng cao chất lượng chi bộ gắn với Quy định 1193-QĐ/TU, ngày 05/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020. Tổ chức tặng quà, trao huy hiệu Đảng cho đảng viên theo quy định, đã kết nạp được 09 đảng viên, cử 01 đồng chí học Trung cấp LLCT, 01 cán bộ đào tạo trình độ Thạc sỹ, 01 cán bộ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Phối hợp làm tốt công tác quản lý và nhận xét đảng viên theo Quy định 213 của Bộ chính trị, Thực hiện tốt công tác lãnh đạo xây dựng Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể...; Việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm năm 2019 cơ bản được đảm bảo.

    Trong báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã thẳng thắn, nhìn nhận 05 hạn chế, khuyết điểm của năm 2020, chỉ rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể và từng cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, đề ra các giải phắc khắc phục trong năm 2021. Ban Chấp hành thống nhất tự nhận loại chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Danh - UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch MTTQ Thành phố - Trưởng đoàn công tác phụ trách đơn vị Thạch Linh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo, Đồng chí Nguyễn Đức Danh - UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch MTTQ Thành phố - Trưởng đoàn công tác phụ trách đơn vị Thạch Linh ghi nhận, đánh giá cao kết quả của BCH Đảng bộ phường trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Đồng thời chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Đảng bộ trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên và nhân dân; Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả, tăng cường vai trò trách nhiệm của các đồng chí UV BCH đối với đơn vị phụ trách; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ Trật tự đô thị, họat động địa chính cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân, tăng cường giữ gìn ANTT, trật tự ATXH, quan tâm chăm lo tới hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể phường..;Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát qua đó có đánh giá kết quả thực hiện...

     Trên cơ sở yêu cầu, Đảng ủy phường đã kiểm điểm nghiêm túc, kỹ càng, đảm bảo quy định; với những góp ý chân thành, thẳng thắn, cởi mở, dân chủ của các đồng chí Ủy viên BCH, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các Đại biểu tham dự, tất cả vì sự phát triển chung của địa phương Thạch Linh. Đảng ủy phường nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ đề ra các giải pháp sát thực tiễn trong năm 2021, quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kiện toàn các tổ chức đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 110.872
    Online: 5