Tháng 10/2020 đánh dấu kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020), Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2020) và 72 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1048 -16/10/2020). Đây là những mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng vững mạnh trong công tác xây dựng Đảng.

    Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, lập nên những chiến tích vĩ đại, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa ngày càng tươi đẹp hơn.

    Trải qua 90 năm thăng trầm của lịch sử Đảng ta đã làm nên một sự nghiệp cách mạng vẻ vang, viết nên những trang sử hào hùng của đất nước. Trong sự nghiệp vẻ vang ấy, có công lao đóng góp không nhỏ của những người làm công tác tham mưu phục vụ trực tiếp cho Đảng. Các thế hệ cán bộ làm việc tại các Ban Đảng; UBKT, Văn phòng cấp ủy là những lực lượng nòng cốt làm nên ý chí và tinh thần cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

     Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lâm thời lần thứ nhất được tổ chức tại Hương Cảng Trung Quốc, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, Bộ Tổ chức kiêm Giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng được hình thành; đây chính là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, với ý nghĩa lịch sử đó, Bộ chính trị khóa IX đã quy định lấy ngày 14/10/1930, ngày đầu tiên tổ chức Hội nghị Trung ương Đảng làm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Ngày 15/10/1930, ngày thứ 2 Hội nghị Trung ương lần thứ nhất cũng là ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”, Đăng trên báo Sự thật số 120 ngày 15/10/1930 làm ngày truyền thống ngành Dân vận; lấy ngày 18/10/1930 làm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy; ngày 16/10/1948, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng ký Quyết định số 29, thành lập cơ quan Kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng làm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra.

    Từ lúc ra đời cho đến nay, các bộ phận tham mưu, giúp việc trước đây, các ban: Tổ chức, Dân vận, UBKT và Văn phòng cấp ủy các cấp sau này đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc, góp phần xây dựng Đảng ta trở thành lực lượng cách mạng duy nhất, lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thành quả cách mạng to lớn trong 90 năm qua đã minh chứng sáng tỏ con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là đúng đắn và ưu việt.

    Ở Thành phố Hà Tĩnh, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập năm 1930, đầu tháng 4 năm 1960, Đảng bộ Thị xã Hà Tĩnh được thành lập, Tháng 5/1960 các Ban, UBKT và Văn phòng Thị ủy được thành lập. Từ đó đến nay các ban Đảng, UBKT và Văn phòng đã tham mưu cho BCH Đảng bộ Thị xã nay là Thành phố Hà Tĩnh đề ra các chủ trương, đường lối, các Nghị quyết sát đúng với tình hình thực tiễn, hợp lòng dân, lãnh đạo nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ và xây dựng quê hương. Mặt khác, các ban Đảng, UBNK, Văn phòng cấp uỷ cũng luôn có những sáng tạo, đổi mới trong tổ chức hoạt động để nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra, phối hợp. Do có bộ phận tham mưu giúp việc chuyên nghiệp, vững vàng về chuyên môn nên các cấp uỷ Đảng từ Thành phố đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng các cấp đã đề ra.

Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025

    Đội ngũ cán bộ, công chức các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy qua các thời kỳ nhìn chung luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chịu đựng gian khổ, vượt qua khó khăn thách thức phấn đầu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức cũng luôn tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên động viên nhắc nhở, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và công nhân viên cải tiến lề lối làm việc, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thi đua thực hiện các phong trào chung của cơ quan phát triển toàn diện và ngày càng vững chắc. Chính vì thế đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh được giữ vững, ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu.

    Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, với bao khó khăn gian khổ và khói lửa của các cuộc chiến tranh, Hà Tĩnh hôm nay đang vươn mình trổi dậy, phát triển trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, kỷ thuật của Tỉnh. Từ một Thị xã nhỏ bé khi xưa nay đã thành một Thành phố tràn đầy sức sống: lên đô thị loại II, hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đang dần trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Thành quả đó được kết tinh từ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo sự nổ lực phấn đấu của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân Thành phố qua các thời kỳ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ làm công tác Đảng./.

theo Trang TTĐT Thành Phố Hà Tĩnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 134.220
    Online: 10