Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”

 

    Ngày 23/6/2020, Đảng ủy phường Thạch Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị Thành phố Hà Tĩnh tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Về tham dự Chuyên đề có đồng chí Lê Văn Khánh - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Báo cáo viên Trung ương; đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Giám đốc Trung tâm Chính tri Thành phố, cùng các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Chính trị Thành phố; đồng chí Hoàng Ngọc Quân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ, các Ban ngành, Đoàn thể cấp phường, tham gia học tập chuyên đề còn có 250 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị phường.

Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Báo cáo viên Trung ương quán triệt các nội dung Chuyên đề

    Tại buổi học tập Chuyên đề này cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đã được Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Báo cáo viên Trung ương quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính tri trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; Chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; Chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, các bệnh tham nhũng, lười biếng, a dua, nói một đằng làm một nẻo; Xây dựng lối sống thẳng thắng, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

    Thông qua Lớp chuyên đề, giúp cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung chủ yếu của Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, qua đó tao sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Theo đó cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, trước hết là người đứng đầu bằng việc làm cụ thể, thiết thực, ngiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả và phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, gắn với nội dung học tập chuyên đề năm 2020 với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa, với các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Thành phố và của Đảng bộ đã đề ra, cũng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

    

   

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 175.544
    Online: 10