Nhằm tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các hồ sơ thủ tục hành chính. Năm 2022, UBND thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gắn với dịch vụ bưu chính công ích.

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4:

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG - NHẬN HỒ SƠ TẠI NHÀ

    Chỉ tính riêng trong 03 tháng đầu năm, Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận Một cửa các phường, xã đã tiếp nhận giải quyết 1479 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chiếm hơn 20% trên tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận. UBND thành phố cũng đã ký hợp đồng với Bưu điện đẩy mạnh việc trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích; Theo Quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/09/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông và Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của TCT Bưu điện Việt Nam, cước phíchuyển phát 01 bộ hồ sơ là 26.000đ. Tuy nhiên hiện nay, khi người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về Trung tâm HCC thành phố và đăng ký nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện sẽ hỗ trợ mức phí phải thanh toán là 10.000đ/01 bộ hồ sơ.

    Bưu điện tỉnh có trách nhiệm bảo đảm tuyệt đối an toàn hồ sơ, giấy tờ của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời chịu trách nhiệm về việc giải quyết cấp lại hồ sơ, giấy tờ và các chi phí phát sinh khác nếu làm thất lạc hồ sơ.

    Việc lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, tăng sự lựa chọn của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, không chỉ góp phần giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp mà còn giảm bớt áp lực đối với cơ quan hành chính địa phương.

    Các bước thực hiện cơ bản:

    1. Truy cập vào Cổng dịch vụ công của tỉnh, tại địa chỉ: Http://dichvucong.hatinh.gov.vn. Thực hiện đăng ký tài khoản (Trường hợp đã có tài khoản thì đăng nhập vào hệ thống).

    Lưu ý: Ghi nhớ tài khoản đăng nhập và mật khẩu để nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu hồ sơ.

    2. Tại bước nhập thông tin để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4, người dân, doanh nghiệp đăng ký nhận hồ sơ tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.

    3. Nhân viên bưu điện trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thu lệ phí (nếu có). 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 157.532
   Online: 5