Ngày 18/6/2020, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gọi là Luật năm 2020).

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 với những nội dung mới cơ bản sau đây:

Xem các tài liệu đính kèm của Bộ Tư pháp: 

BÙI BÌNH - TTS

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 117.014
   Online: 11