Ngày 17/7/2020, Hội đồng nhân dân phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 12 - HĐND phường khóa XIX. Dự kỳ họp có ông: Nguyễn Văn Đức - Thành ủy viên , Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND bầu tại phường Thạch Linh, Phường Nguyễn Du; đồng chí Phạm Hữu Thao - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; 24 ông, bà Đại biểu HĐND phường khóa XIX; các ngành, đoàn thể phường, đại diện các Nhà trường, Bí thư, Tổ trưởng 11/11 tổ dân phố trên địa bàn phường.

    Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe UBND phường trình bày các Báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối  năm 2020; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 12, HĐND phường, Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND phường và các Tờ trình của UBND phường trình tại kỳ họp. Nghe Thường trực HĐND phường trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 và các Tờ trình của HĐND phường trình tại kỳ họp; nghe các Ban HĐND phường trình bày các báo cáo thẩm tra các ban HĐND phường trình kỳ họp; Ban Thường trực UB MTTQ phường trình bày Thông báo về công tác tham gian xây dựng chính quyền 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020...

Phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phạm Hữu Thao - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

    Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Văn Đức - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND bầu tại phường Thạch Linh, Phường Nguyễn Du đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ họp của HĐND phường, đồng chí cũng đã thông báo tóm tắt kết quả, nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm của HĐND Thành phố Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới các ông, bà Đại biểu HĐND phường nắm được, đồng thời đồng chí xin tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các ông, bà Đại biểu HĐND phường gửi tới HĐND, UBND Thành phố.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Đức - Thành ủy viên , Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND bầu tại phường Thạch Linh, Phường Nguyễn Du

    Với sự điều hành linh hoạt của Chủ tọa kỳ họp và tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao của các ông, bà đại biểu HĐND phường khóa XIX. Kỳ họp thứ 12 - HĐND phường Thạch Linh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 117.004
    Online: 7