1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:           02393.856820.

Fax:

E-mail:   phuongthachlinh.tpht@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường

          ĐT: 0914.344.539

2

Trần Xuân Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

          ĐT: 0989.802.848

 

3. Các ủy viên Ủy ban nhân dân.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Ngọc Báu

 Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Công an phường

            ĐT: 0912.037.012

2

Trần Xuân Minh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS phường

            ĐT: 0915.082.602

 

4. Các công chức chuyên môn của Ủy ban nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Thị Quy

Văn phòng – Thống kê

0915.245.899

2

Nguyễn Văn Tuấn

Văn phòng – Thống kê

0932.213.959

3

Nguyễn Thị Lệ Giang

Văn phòng – Thống kê

0942.953.592

4

Nguyễn Văn Bá

Địa chính – Xây dựng

0912.487.192

5

Nguyễn Tiến Đường

Địa chính – Xây dựng

0916.902.827

6

Dương Đình Tịnh

Tài chính - Kế toán

0889.740.688

7

Nguyễn Thị Thắm

Tài chính - Kế toán

0888.352.988

8

Nguyễn Thị Hiền

Văn hóa – Xã hội

0913.423.337

 

CÁC TỔ DÂN PHỐ.

- Vĩnh Hòa

- Đại Đồng

- Tuy Hòa

- Nhật Tân

- Nam Tiến

- Tân Tiến

- Hợp Tiến

- Linh Tiến

- Bắc Tiến

- Linh Tân

- Yên Đồng

- Hòa Linh

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Linh
 Liên kết website
Thống kê: 24.350
Online: 14