1. Tài nguyên nước.

Phường Thạch Linh có nguồn nước phong phú nhờ hệ thống sông Cầu Đông,  hệ thống kênh tưới N1-9 và các nhánh kênh của N1-9 chảy qua địa bàn. Ngoài ra còn có 3 tram bơm trên hệ thống sông Cầu đông với tổng công suất 1400m3/h. Với lưu lượng hiện tại cơ bản đã phục vụ tưới nước gần 200 ha đất sản xuất nông nghiệp/vụ và đáp ứng nhu cầu nuôi trồng thủy sản của người dân trên địa bàn.

2. Tài nguyên rừng và động, thực vật.

          ………….

3. Tài nguyên khoáng sản.

          …………….

4. Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn.

          …………..

5. Tài nguyên Biển.

…………..

 

---------------------------------------------------------------------
   
 
   
 
   
------------------------------------------------------------------
   
Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Linh
 Liên kết website
Thống kê: 19.616
Online: 23