1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:

 

2. Thường trực hội đồng nhân dân

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND phường

         ĐT: 0989.802.838

2

Nguyễn Tất Long

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

         ĐT: 0942.233.725

 

3. Các ban của Hội đồng nhân dân phường:

          - Ban Kinh tế - Xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Trưởng ban.          

ĐT: 0919.961.286

2

Nguyễn Văn Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB - Phó ban.               

ĐT: 0915.125.192

3

Trương Thị Thu

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân - Thành viên.          

ĐT: 0941.381.681

4

Võ Văn Đồng

Bí thư chi bộ, Trưởng BCT mặt trận TDP Bắc Tiến - Thành viên.           ĐT: 0912.435.109

5

Lê Thế Hùng

Bí thư chi bộ, Trưởng BCT mặt trận TDP Hòa Linh - Thành viên.           ĐT: 0904.194.870

         

- Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Thạch

UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường - Trưởng ban.        

ĐT: 0986.310.499

2

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HLH Phụ nữ - Phó ban.                

ĐT: 0913.381788

3

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCSHCM - Thành viên.          

ĐT: 0948.083.445

4

Lê Đình Liệu

Bí thư chi bộ, Trưởng BCT mặt trận TDP Nhật Tân - Thành viên.           ĐT: 0972.262.113

5

Phan Xuân Vỹ

Bí thư chi bộ, Trưởng BCT mặt trận TDP Vĩnh Hòa - Thành viên.           ĐT: 0982.517.902

 

4. Đại biểu Hội đồng nhân dân phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, CTHĐND phường

2

Nguyễn Tất Long

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

3

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

4

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

5

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

6

Trần Xuân Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

7

Trần Xuân Minh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS

8

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HLH Phụ nữ

9

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCSHCM

10

Nguyễn Văn Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB

11

Trương Thị Thu

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân

12

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên BCH Đảng ủy, CC Văn phòng – Thống kê

13

Phan Xuân Vỹ

Bí thư chi bộ Vĩnh Hòa

14

Chúc Viết Minh

Tổ dân phố Tuy Hòa

15

Trương Thị Hồng

Bí thư chi bộ Nam Tiến

16

Phan Văn Túc

Tổ trưởng dân phố Hợp Tiến

17

Võ Văn Đồng

Bí thư chi bộ Bắc Tiến

18

Ngô Văn Long

Tổ trưởng dân phố Yên Đồng

19

Trần Thị Châu

Tổ dân phố Đại Đồng

20

Lê Đình Liệu

Tổ trưởng dân phố Nhật Tân

21

Nguyễn Công Lý

Tổ dân phố Tân Tiến

22

Nguyễn Thị Bảy

Tổ trưởng dân phố Linh Tiến

23

Lê Thị Hương

Bí thư chi bộ Linh Tân

24

Lê Thế Hùng

Bí thư chi bộ Hòa Linh

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Linh
 Liên kết website
Thống kê: 19.581
Online: 1