ĐẢNG ỦY.

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Đảng ủy phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:   

2. Ban thường vụ

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường, CTHĐN

       ĐT: 0989.802.838

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

       ĐT: 0919.961.286

3

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

       ĐT: 0914.344.539

4

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

        ĐT: 0986.310.499

5

Lê Ngọc Báu

Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an.

        ĐT: 0912.037.012

          3. Ban chấp hành Đảng bộ phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hữu Thao

Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, CTHĐND phường

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

3

Trương Quang Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4

Trương Quang Thạch

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ .

5

Lê Ngọc Báu

Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an.

6

Nguyễn Tất Long

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường

7

Trần Xuân Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

8

Trần Xuân Minh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS

9

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HLH Phụ nữ

10

Nguyễn Phi Đỉnh

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCSHCM

11

Nguyễn Văn Quang

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB

12

Trương Thị Thu

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân

13

Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên BCH Đảng ủy, CC Văn phòng – Thống kê

14

Nguyễn Xuân Cầm

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ Tuy Hòa

15

Lê Thị Thủy

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ trường Tiểu học

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Linh
 Liên kết website
Thống kê: 24.355
Online: 18