1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: UBMTTQ Việt Nam phường Thạch Linh.

Địa chỉ: Số 254, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại:          

Fax:

E-mail:

2. Ủy ban MTTQ (Thường trực).

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Quang Thạch

Uỷ viên ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường

ĐT: 0986.310.499

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường

ĐT: 0919.961.286

3

Võ Thị Tân

Phó Chủ tịch UBMTTQ phường.

ĐT: 0988.965.945

 

3. Hội liên hiệp Phụ nữ

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Võ Thị Mai

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN phường

ĐT: 0913.381788

2

Phan Thị Huyền

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

ĐT: 0915.977.725

3

Phạm Thị Hiền

Ủy viên Ban thường vụ Hội LH Phụ nữ phường

ĐT: 0914.364.277

 

4. Hội Nông dân

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Thị Thu

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

ĐT: 0941.381.681

2

Trương thị Thủy

Phó Chủ tịch Hội nông dân phường

ĐT: 0919.961.286

3

Phan Thị Huyền

Ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân phường

ĐT: 0915.977.725

 

5. Hội cựu chiến binh

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Quang

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB phường

ĐT: 0915.125.192

2

Nguyễn Hải Đường

Phó Chủ tịch Hội CCB phường

ĐT: 0378.686787

3

Nguyễn Văn Lục

Ủy viên Ban thường vụ Hội CCB phường

ĐT: 0948.079.998

 

6. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Phi Đỉnh

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư đoàn phường

ĐT: 0948.083.445

2

Trương Thị Hiền

 Phó Bí thư đoàn phường

ĐT: 0919.595.786

3

Phạm Thị Thùy

Ủy viên Ban thường vụ đoàn phường

ĐT: 0987.875.104

 

7. Công đoàn phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Tất Long

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn phường

ĐT: 0942.233.725

2

Hoàng Ngọc Quân

Phó bí thư thường trực Đảng ủy, PCT Công đoàn phường

ĐT: 0919.961.286

3

Phạm Thị Quy

Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng ban nữ công

ĐT: 0915.245.899

4

Võ Thị Mai

Ủy viên BCH Công đoàn, Thủ quỹ công đoàn

ĐT: 0913.381788

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Linh
 Liên kết website
Thống kê: 24.370
Online: 13